O Nás

ikryty.sk

Sme začínajúci internetový obchod, ktorého snahou je prinášať cenovo prijateľné príslušenstvo pre Apple zariadenia.

Našu ponuku sa snažíme neustále rozširovať s ohľadom na požiadavky zákazníkov a na neustále sa vyvýjajúce módne trendy v oblasti krytov a obalov pre iPhone. Z obrovského množstva dostupných krytov na svetovom trhu sa snažíme vyberať kryty, ktoré sú pre zákazníka cenovo nenáročné a poskytujú primeranú ochranu pre mobilné zariadenie za súčasného zachovania vkusného zovňajšku. Naším zákazníkom sa snažíme prinášať pravidelné akcie a mimoriadne cenové ponuky za najlepšie ceny na Slovenskom trhu